Untitled Document

Beroepsregistraties

Geregistreerd ben ik bij de volgende Beroepsverenigingen:

1. het NVPA, beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal
  therapeuten; www.nvpa.org
Deze beroepsvereniging is aangesloten bij het RBCZ: Register
Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
2. Vereniging Tekentaal, beroepsvereniging voor tekentaaldeskundigen;,
met o.a. beroepsprofiel van tekentherapeut; www.tekentaal.nl
Deze beroepsvereniging is eveneens aangesloten bij het RBCZ
3. Het RBCZ; www.rbcz.nu
   
 

Aangesloten bij geschillencommissie van de Stichting
Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg S.C.A.G.; 
dit conform de eis van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Wkkgz die op 1 januari 2017 is ingegaan.
www.rijksoverheid.nl

 


Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

 

Op de betreffende websites kun je meer lezen over visie, doel, taken, beroepsprofiel, registratie, beroepscodes, het klacht- en tuchtrecht.
Bij sommige staat ook vermeld welke zorgverzekeraars vergoeden.

Link naar gezamenlijk website met collega Margot Postma voor ons
aanbod van tekenworkshopswww.ontmoetjezelfmettekenen.nl