Untitled Document

Psychosynthese

Van de vele benaderingen en opleidingen die er zijn in de wereld van de
psychotherapie, spreekt de psychosynthese mij het meest aan vanwege de
mensvisie en de praktische uitwerking.

Roberto Assagioli (1888-1974) ontwikkelde de psychosynthese, voorbij Sigmund Freud
en verwant met Carl Gustav Jung. Hij kan gezien worden als een pionier van de
transpersoonlijke psychologie.
Assagioli verbeeldde de menselijke psyche in een model: ‘Het Ei van Assagioli’.

Onderin Het Ei  plaatst hij het onderbewuste met alle drijfveren en instincten. Aan de
bovenkant het bovenbewuste met de hogere strevingen, de meer verheven kanten
in de mens. In het middengebied bevindt zich het alledaagse bewuste, het leven in
het hier-en-nu.  Psychosynthese spreekt van het collectief onbewuste, net zoals Jung,
een tijdgenoot en vriend van Assagioli. In dit collectief onbewuste zijn beelden en
voorstellingen die ook wel oerbeelden genoemd worden.

Psychosynthese richt zich op het lichaam, de gevoelens, het denken en de ziel; niet
eenzijdig op een deel, maar juist op de synthese en de samenwerking van de delen.

Daarnaast wordt benadrukt dat de wil een centrale plaats inneemt in de
persoonlijkheid en nauw verbonden is met de kern van je wezen. Het wordt ‘de
sleutel tot vrijheid en keuze’ genoemd door Piero Ferrucci, een leerling van Assagioli.
De wil heeft een bepaalde gelaagdheid; die verschillende niveaus kun je ontdekken
en verder ontwikkelen om tot doelgerichte actie te komen.

Het aanspreken van de verbeelding, de intuïtie, het vrij tekenen, visualisaties,
innerlijke gesprekken, rollenspel, uitbeelden en uitspelen van subpersoonlijkheden,
zijn allemaal technieken die benut kunnen worden binnen de psychosynthese.