Untitled Document

Psychotherapie                                                                          

In psychotherapie staat jouw ontwikkeling in je persoonlijk leven centraal.
Als mens ben je zowel verbonden met de buitenwereld als met je binnenwereld.
Telkens maak je de beweging van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. 

Hierbij kan soms het evenwicht in je leven verstoord worden, je raakt uit balans of
zelfs in een crisis.

Dat kan door van alles veroorzaakt worden, zoals:
  je levensfase, een overgang van het een naar het ander
een verhuizing, de komst of vertrek van je kind,
het verlies van een dierbare heel recent of al langer geleden,
problemen in je gezin, in je familie, met je partner,
ziekte of beperking van je mogelijkheden,
evt daardoor een veranderde levensverwachting,
een keuze die je moet maken,
of nog iets anders.

 

Dat uit balans zijn kan onrust, pijn, verdriet en lijden met zich meebrengen.
Daar wil je van af, of je wilt het een plek kunnen geven in je leven.
Hoe daar mee om te gaan? Daar kun je soms in je eentje niet uitkomen.

Een gesprekspartner kan ik daarbij voor je zijn.
Om naar je te luisteren.
Om vragen ter verheldering te stellen.
Om met je mee te denken.
Om je vragen in perspectief te zetten.
Om ruimte te geven aan wat er in je leeft.
Om je te laten uiten wat je dwarszit en waar je naar toe wilt.
Om je te helpen op het spoor te komen dat wat je (terug) wilt in je leven.