Untitled Document

Tekenworkshops

In de afgelopen tijd zijn er diverse workshops geweest.
Veelal in De Oude School, nabij mijn huis en praktijkruimte.

 • Mandala-tekenen, een kennismaking met holistisch tekenen, relatie tekenen, spiegelen, dynamische en statische mandala, geometrie, geboortemandala
 • Teambuilding op locatie rond een thema zoals 'spiegelen'
 • Ieder seizoen een zaterdagworkshop tekenen rond een bepaald thema,
  samen met collega Margot Postma
 • Iedere zomer een zomer3daagse met Margot Postma, telkens op een
  andere locatie, Zutphen, Maarssen, Amstelveen, Egmond Binnen
 • Keltische spiritualiteit, samen met collega Anja van der Hart
 • Basiscursus Keltisch tekenen en vervolgcursus Keltisch tekenen o.a. themacursus Spiralen
 • Doorgaande Keltische Tekenkring op oecumenisch kerkelijk erf in
  samenwerking met Leidy Vermeulen
 • Open atelier op de open dag van de Vereniging Tekentaal in De Bilt
 • Open atelier tijdens ‘Montmartre aan de Schie’ in Schiedam
 • Cursus Heilige Geometrie, o.a. islamitische patronen
 • Cursus rondom Escher
 • Gastlessen op basisscholen rondom de geschiedenis van De Bilt, het
  Bilts Hoogkruis met Keltische patronen

Aanvraag van workshops op maat hoort tot de mogelijkheden.

Workshops in De Oude School Burg. de Withstraat 31 in De Bilt of op locatie

 
Zie voor aanbod tekenworkshops:  www.ontmoetjezelfmettekenen.nl