Untitled Document

Vergoeding van de kosten

Als begeleiding nodig is vanuit het beroep dat uitgeoefend wordt, b.v. bij ziekte of
arbeidsconflict, kan de coaching door de werkgever vergoed worden.
Beiden hebben er immers baat bij: de werkgever die alles in het werk stelt om de
werknemer optimaal te laten functioneren in het bedrijf;
de werknemer die bereid is om actief aan het eigen herstel te werken en de eigen
mogelijkheden te optimaliseren. De kosten voor coaching worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Therapiekosten worden in bepaalde mate door diverse zorgverzekeraars vergoed,
afhankelijk van de afgesloten polis. Per zorgverzekeraar zijn er soms grote verschillen.
Bij sommige verzekeraars zijn psychotherapiekosten in het basispakket opgenomen,
bij anderen in de aanvullende verzekering.
De zorgverzekeraar en de tekst van de polis kunnen hierover meer duidelijkheid geven.

Aan mij en mijn praktijk is een AGB-code verstrekt door Vektis,
het informatiecentrum voor de zorg,  en AGB-code.
Zij beheren een database waarin alle artsen en andere zorgverleners in Nederland
staan gereisgreerd: het Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-
Zorgverleners). Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering, de AGB-code.
De AGB-code wordt landelijk gebruikt binnen het communicatie- en
declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar.
Deze moet bij een declaratie altijd vermeld worden.